steun-ons“Steun het Huidfonds als donateur!

Hoe word ik donateur van het huidfonds?

Het Huidfonds verwelkomt graag nieuwe donateurs. Natuurlijk vooral om de activiteiten te kunnen uitbreiden die verbonden zijn aan de doelstellingen van het Huidfonds, zoals het doen van onderzoek naar huidziekten en het geven van goede voorlichting. Maar ook om aan het publiek en beleidmakers te laten zien wat het betekent om huidpatiënt te zijn en om op die manier nog meer voor huidpatiënten te kunnen betekenen.
Donateur kunt u al worden met een relatief kleine bijdrage van € 2,50 per maand, u ontvangt dan tevens het magazine HUID. Meer kost het niet om het Huidfonds te steunen en regelmatig geïnformeerd te worden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met huid en huidaandoeningen.
U kunt zich als donateur aanmelden met behulp van een steunformulier. Als u op ‘aanmelden donateur’ klikt komt u op een site waar u een keuze kunt maken op welke wijze en met welk bedrag u ons wilt steunen.

Uiteraard is iedere bijdrage welkom en kunt u ook zelf een bedrag overmaken op giro 77331 ten name van de Stichting Nationaal Huidfonds te Utrecht of on-line doneren klik dan hier.

Wilt u uw bijdrage op een andere wijze aan ons overmaken neem dan contact op met het Huidfonds via telefoonnummer 030 – 28 23 995 of stuur een mailbericht met uw wensen en uw adresgegevens naar info@huidfonds.nl

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Het Huidfonds zet zich in voor de bestrijding van huidziekten. Met uw steun kunnen we dat blijven doen! Het Huidfonds ontvangt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties (of sponsorgelden) van mensen en organisaties die zich het lot en de zorg van huipatiënten aantrekken. Het Huidfonds beschikt over het CBF-keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Zie ook www.cbf.nl